Drepturile chiriașului:
 1. Dreptul de a folosi proprietatea închiriată conform destinației stabilite în contract.
 2. Dreptul la liniște și siguranță, precum și la respectarea vieții private și familiale.
 3. Dreptul de a cere proprietarului reparații sau întreținere a locuinței sau spațiului închiriat, în cazul în care acestea sunt necesare.
 4. Dreptul de a obține informații clare și complete despre proprietatea închiriată, inclusiv despre eventualele defecțiuni sau probleme.
 5. Dreptul de a negocia clauzele contractului de închiriere, în cazul în care acestea sunt considerate abuzive sau nejuste.
Obligațiile chiriașului:
 1. Obligația de a respecta regulile și obligațiile stabilite prin contractul de închiriere.
 2. Obligația de a utiliza proprietatea închiriată într-un mod responsabil și adecvat, conform destinației sale.
 3. Obligația de a respecta proprietatea și bunurile proprietarului și de a le utiliza numai în scopul pentru care au fost destinate.
 4. Obligația de a informa proprietarul în cel mai scurt timp posibil despre eventualele defecțiuni sau probleme apărute la locuința sau spațiul închiriat.
Legea chiriasului cu contract
 1. Legea chiriasului cu contract se referă la legislația care reglementează relația dintre chiriași și proprietarii de locuințe sau proprietarii de proprietăți comerciale. Această lege poate varia de la o țară la alta și de la o regiune la alta, dar, în general, se ocupă de drepturile și responsabilitățile chiriașilor și ale proprietarilor în ceea ce privește închirierea de proprietăți.
 2. În România, legea chiriasului cu contract este reglementată de Codul civil și de Legea nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Aceste legi stabilesc condițiile de închiriere a unei proprietăți, inclusiv durata contractului, obligațiile și drepturile proprietarului și ale chiriașului, precum și modalitățile de reziliere a contractului de închiriere.
 3. Printre cele mai importante aspecte ale legii chiriașului cu contract se numără obligația proprietarului de a asigura o proprietate adecvată pentru locuit sau pentru activitatea comercială, precum și obligația chiriașului de a plăti chiria la timp și de a respecta proprietatea închiriată. În plus, proprietarul trebuie să ofere chiriașului un contract scris, iar ambele părți trebuie să își respecte obligațiile și să se adreseze instanțelor judecătorești dacă există neînțelegeri între ele.
Legea chiriasului fara contract
 1. În general, închirierea unei proprietăți fără un contract scris poate fi o problemă juridică și poate duce la conflicte între proprietar și chiriaș. În cazul în care nu există un contract scris de închiriere, se aplică dispozițiile legale referitoare la închirierea proprietăților, dar acestea pot varia în funcție de jurisdictie și de specificul situației.
 2. În România, în cazul în care închirierea se face fără un contract scris, proprietarul poate fi sancționat cu amendă, în conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În plus, în conformitate cu prevederile Codului civil, în lipsa unui contract scris, relația dintre proprietar și chiriaș este considerată a fi una verbală.
 3. În cazul în care relația dintre proprietar și chiriaș se dovedește a fi problematică, instanțele judecătorești pot fi sesizate pentru a soluționa conflictul. În această situație, se vor aplica prevederile legale referitoare la închirierea proprietăților, precum cele referitoare la durata închirierii, obligațiile și drepturile proprietarului și ale chiriașului, modalitățile de reziliere a contractului și altele asemenea.
Legea chiriasului la stat
 1. Legea chiriasului la stat se referă la legislația care reglementează închirierea proprietăților care aparțin statului, inclusiv clădiri și terenuri. Această lege poate varia de la o țară la alta și de la o regiune la alta, dar, în general, se ocupă de drepturile și responsabilitățile chiriașilor și ale proprietarilor în ceea ce privește închirierea proprietăților deținute de stat.
 2. În România, Legea nr. 15/1990 privind acordarea și închirierea locuințelor de la fondul locativ de stat reglementează închirierea locuințelor de la fondul locativ de stat. Această lege stabilește condițiile în care se pot închiria locuințe de la fondul locativ de stat, inclusiv cerințele de eligibilitate, procedurile de aplicare, obligațiile chiriașilor și ale proprietarilor și modalitățile de soluționare a disputelor.
 3. De asemenea, există și alte legi care se aplică închirierii proprietăților de stat, cum ar fi Legea nr. 273/2006 privind patrimoniul public și regimul juridic al acestuia. Această lege reglementează închirierea proprietăților publice și stabilește procedurile de închiriere și de administrare a acestora.
 4. În general, închirierea proprietăților de stat este supusă unor reguli și proceduri speciale, iar chiriașii trebuie să respecte aceste reguli și proceduri pentru a putea închiria și utiliza aceste proprietăți. În cazul în care apar probleme sau neînțelegeri între chiriași și proprietarii de stat, acestea pot fi soluționate prin intermediul instanțelor judecătorești sau prin intermediul altor proceduri legale prevăzute de lege.

Si alte Servicii Imobiliare complete pentru tine!

Expert autorizat M.L.P.A.T.

Cadastru și intabulare

Marketing adecvat al proprietății

Stiri imobiliare

Ce vrei sa stii despre o investitie intr-un spatiu comercial stradal?

CHIRIILE REZIDENTIALE DIN BUCURESTI IN IMPAS

Programul Noua Casa 2022

Evolutia preturilor

Ce vrei sa stii despre o investitie intr-un spatiu comercial stradal?