Cadastru și intabulare

Despre cadastrul si intabularea unei proprietati.

Cadastrul și intabularea proprietăților sunt două procese distincte și importante în domeniul imobiliar. Aceste proceduri au rolul de a înregistra și de a asigura proprietatea asupra terenurilor și clădirilor, oferind un cadru legal și transparent într-o țară sau regiune.

Unul dintre cei mai importanți pași în achiziționarea/vânzarea unei proprietăți, fie că vorbim despre apartament, casă sau teren, este acela de a verifica actele necesare acestui proces.

Zone Real Estate te poate consilia în identificarea și obținerea actelor de cadastru și intabulare, cu ajutorul experților autorizați de care ai nevoie.

Așadar, te informam că efectuarea cadastrului și a intabulării unei proprietăți este OBLIGATORIE în achiziționarea unui imobil, indiferent de forma de tranzacționare a acestuia.

Ce este cadastru?

Cadastrul și intabularea reprezintă un sistem unitar și obligatoriu de inventariere a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării.

Cadastrul se compune din identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documente cadastrale. De asemenea, cadastrul se ocupă și de reprezentarea imobilelor pe hărți și planuri.

Intabularea este partea juridică a acestui sistem, unde se realizează înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor, a faptelor sau a raporturilor juridice care au legătura cu imobilele respective.

Cadastrul reprezintă înregistrarea detaliată și sistematică a terenurilor și clădirilor, împreună cu informații relevante despre proprietari și caracteristicile acestor proprietăți.
Scopul principal al cadastrului este să furnizeze o evidență clară și precisă a tuturor proprietăților, astfel încât să fie ușor de identificat și gestionat patrimoniul imobiliar național.
Procesul de cadastru implică activități de teren, cum ar fi măsurători topografice precise, identificarea hotarelor, stabilirea dimensiunilor și delimitarea proprietăților. Informațiile strânse sunt stocate în baza de date a cadastrului, unde sunt actualizate și menținute în mod regulat. Acest registru oficial devine o sursă esențială de informații pentru autorități, proprietari, notari publici și alți profesioniști din domeniul imobiliar.

Ce este intabularea ?

Intabularea este procesul prin care dreptul de proprietate asupra unui imobil este înregistrat oficial în cartea funciară. Cartea funciară, sau registrul imobiliar, este un document oficial menținut de autoritățile competente, în care sunt înregistrate toate tranzacțiile și drepturile legale asupra proprietăților imobiliare.
Intabularea este adesea necesară în momentul în care se transferă drepturile de proprietate asupra unui teren sau a unei clădiri, prin vânzare-cumpărare sau alte forme de înstrăinare. Aceasta oferă siguranță juridică pentru proprietarul nou înregistrat, protejându-l împotriva oricăror revendicări ilegale sau dispute asupra proprietății.

Pentru a efectua intabularea, sunt necesare documente clare care atestă dreptul de proprietate al vânzătorului și tranzacția încheiată. Acestea trebuie depuse la biroul de cadastru și publicitate imobiliară, unde se va efectua verificarea și înregistrarea în cartea funciară.

În concluzie, cadastrul și intabularea sunt două procese esențiale pentru asigurarea transparenței și securității tranzacțiilor imobiliare. Prin intermediul acestor proceduri, se stabilesc drepturile de proprietate și se asigură că informațiile despre terenuri și clădiri sunt înregistrate corect și accesibile tuturor părților implicate în tranzacții imobiliare.

Ce este cartea funciară ?

Cartea funciară este un registru public, care cuprinde evidența juridică a imobilelor, din proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.

Totodată, în cartea funciară se pot înscrie sau radia și alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii privind un bun imobil.

Cartea funciară dovedește existenta dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, până la proba contrarie.

Cartea funciară se deschide la cerere, pe baza documentației cadastrale și a actului juridic prin care s-a constituit sau s-a transmis dreptul de proprietate.

Cadastrist

Nume: Adrian Craciun

Telefon 1: 0731.026.636

Telefon 2: 0744.656.733

Email: office@zonere.ro

Pentru realizarea documentatiei de cadastru si intabulare a unui apartament/garsoniera sunt necesare urmatoarele acte:

 1. Copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarului
 2. Copii legalizate ale actelor de proprietate ale imobilului, dupa caz:
  1. in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
   1. contract vanzare-cumparare
   2. certificat de mostenitor
  2. in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (Exemplu: ICRAL):
   1. contract vanzare-cumparare
   2. proces verbal predare – primire apartament
   3. contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul). In situatia in care actele de proprietate nu au fost transcrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, va trebui o declaratie notariala in acest sens, din care sa rezulte ca imobilul nu este vandut, ipotecat si nu face obiectul unui litigiu.
  3. in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul emis de Judecatorie;
  4. in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
   1. copie legalizata contract vanzare – cumparare
   2. copie xerox schita anexa contract
 3. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare, valabil in luna in care se depune dosarul cadastral.
 4. Copie xerox a schitei apartamentului/garsonierei- daca exista.

Pentru realizarea documentatiei de cadastru si intabulare a unei case/vile sunt necesare urmatoarele acte:

 1. Copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarului
 2. Actele de proprietate ale terenului:
  1. titlu de proprietate
  2. contract vanzare-cumparare
  3. certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta – copii legalizate
 3. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate
 4. In cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata este necesara o copie legalizata a autorizatiei de demolare
 5. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie, valabil in luna in care se depune dosarul cadastral.

Actele necesare pentru cadastrul si intabularea unui teren fara constructie, extravilan sau agricol sunt:

 1. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate
 2. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii
 3. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau al celor situate in “intravilanul nou”) – in original
 4. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare, valabil in luna in care se depune dosarul cadastral.
imobiliare
zone re
proprietati
Servicii imobiliare
Imobiliare

Alte servicii: