Servicii Zone R.E.

Reprezentarea unei singure parti

Serviciu de Reprezentare Exclusivǎ il putem descrie ca fiind cea mai bunǎ modalitate de a fi reprezentat pe piaţa imobiliarǎ. De…

Dubla reprezentare (intermediere)

Termenii de specialitate pot fi complicaţi şi neclari, indiferent de domeniul activitǎţii, de aceea dorim ca toate persoanele care ne…

Exclusivitate

Majoritatea persoanelor care doresc sǎ vȃndǎ o proprietate ezitǎ cȃnd aud cuvȃntul „ Exclusivitate”, neștiind exact ce presupune acest serviciu…