Dubla reprezentare (intermediere)

Termenii de specialitate pot fi complicaţi şi neclari, indiferent de domeniul activitǎţii, de aceea dorim ca toate persoanele care ne trec pragul sǎ aibǎ o imagine clara şi transparentǎ privind serviciile noastre pe sectorul imobiliar.

Ce ȋnseamnă Dublă Reprezentare?

Serviciul de dublǎ reprezentare se poate traduce ca fiind un serviciu de intermediere, unde Zone Real Estate va reprezenta atȃt persoana care dorește sǎ vȃndǎ un imobil, cȃt și persoana care vrea sǎ cumpere acel imobil.

Care este rolul Zone Real Estate ȋn Dublă Reprezentare?

Rolul nostru ȋntr-o tranzacţie cu regim de dublǎ reprezentare presupune medierea ambelor pǎrţi. Vom proteja atȃt interesele vȃnzǎtorului cȃt şi cele ale cumpǎrǎtorului, totodata metodele de promovare a unui imobil de vȃnzare fiind mai reduse.

De ce Dublă Reprezentare?

Dacǎ vȃnzarea unui imobil nu este condiţionatǎ de timp, iar bugetul de promovare a unui imob este mic, serviciu de dublǎ reprezentare este cel mai potrivit.

De exemplu, atunci cȃnd bugetul nu ȋţi permite sǎ faci investiţii majore ȋn publicitate și nu eşti presat de datorii, acte sau motive personale, deși limitezi drastic expunerea unui imbol de vȃnzare cǎtre clienţii cumpǎratori, vei avea timpul care o sǎ lucreze ȋn favoarea ta sǎ-ţi aducǎ clientul calificat, pregǎtit sǎ cumpere.

Tipuri de contracte

  • Contract Reprezentare Exclusiva
  • Contract de exclusivitate
  • Contract de listare
  • Contract de Comision